โรงเรียนถนอมบุตร ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 [22/03/62] NEW!!!

แผนกอนุบาล แผนกประถม
อนุบาล 1/1
อนุบาล 1/2
อนุบาล 2/1
อนุบาล 2/2
อนุบาล 3/1
อนุบาล 3/2
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ประถมศึกษาปีที่ 5/2

วิดีทัศน์ศูนย์อนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณโรงเรียนถนอมบุตร ที่เปิดแสดงในงาน เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย "แรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน"

โรงเรียนถนอมบุตร ขอเชิญผู้สนใจกด LIKE เพื่อติดตามและรับข่าวสารเรียนรู้ ของศูนย์อนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณถนอมบุตร

โรงเรียนถนอมบุตร ขอเชิญท่านผู้ปกครองกด LIKE เพื่อติดตามรับข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมนักเรียน ผ่าน FaceBook [19/03/57]

เว็บไซต์โรงเรียนถนอมบุตร สามารถเข้าถึงได้ที่ www.thanombutra.com และ www.thanombutra.ac.th